top of page

சத்யா நீர்சமீபத்திய வரம்பை வழங்குகிறதுஅடாப்டர் மற்றும் எஸ்எம்பிஎஸ்நீர் சுத்திகரிப்பாளர்களுக்கு  .

சமீபத்திய அடாப்டர் மற்றும் SPMS அடிப்படையிலான பவர் சப்ளையை வாங்கவும்.

சத்யா நீர் பல்வேறு வகையான பவர் அடாப்டர் மற்றும் SMPS பவர் சப்ளை AC to DC converter in 24 VDC, 36 VDC மற்றும் 48 VDC ஆகியவற்றை வழங்குகிறது சந்தையில். இந்த பவர் சப்ளை எந்தவொரு ஷார்ட் சர்க்யூட் மற்றும் வோல்டேஜ் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எதிராக கணினியை பாதுகாக்கிறது. Domestic Water Purifiersக்கான மின்சாரம் சிறந்த விலையிலும் விரைவான ஷிப்பிங்கிலும் கிடைக்கிறது.

bottom of page